İNSAN MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA EĞİTİMİ | Devis'So Psychology Engineering

İNSAN MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA EĞİTİMİ

EĞİTİM                                         :  İNSAN MÜHENDİSLİĞİ  SERTİFİKA  EĞİTİMİ  

EĞİTİMİN AMACI                    :  Nöro- Linguistik  Programlama Tekniklerinin öğretilmesi ve bu konuda eğitmenlerin yetiştirilmesi

EĞİTİMİN SÜRESİ                    : MİN:120DK

KONU ANALİZİ

NLP TARİHÇESİ

NLP UYGULAMA TEKNİKLERİ

BİLİNÇLİ ZİHİN VE BİLİNÇALTI ZİHİN

HEDEFE ULAŞMA TEKNİKLERİ

HAYAT ÇARKI

NLP NİN KURALLARI

KİŞİLİKLER

GERÇEKLİK HARİTALARI

TEMSİL SİSTEMLERİ

ÖLÇEKLEME

TEKNİK BELİRLEME

EĞİTİMİN AMACI :  Ülke  ve toplum yararları doğrultusunda  bireylerin Nlp teknikleri  ile kaliteli bir yaşam   sürmeleri için  farkındalıklarını yükseltmek ve hayatta daha başarılı , mutlu bireyler olmaları   yönünde katkı sağlamak ve bu konularda bilgi sahibi eğitmenler yetiştirmek.

Katılımcıda Aranan Şartlar:  Bu eğitim +18 yaş grubu yetişkinler için düzenlenmiştir.

Sınav ve Belgelendirme: Eğitimin sonun da  tüm katılımcılara Devis’So Akademi  tarafından NLP TEKNİKLERİ  KOÇU  Katılım Belgesi düzenlenmektedir.

insan-mühendisliği-sertifika-eğitimi

www.devisso.com         www.hayatelimde.com

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.