Astroloji | Devis'So Psychology Engineering

All posts in Astroloji

Astroloji

Konsantrasyon, Trans ve Astral Seyahat

Ocak 3, 2016, No comments

Tamamen bilinçli olarak astral beden projeksiyonunu tetiklemek için dört ana gereksinim bulunmaktadır. Uyanık halde kalarak bedeni 0 rahatlatmak ...

İslam Düşünürlerinin Astral Seyahat Hakkındaki Düşünceleri

Ocak 3, 2016, No comments

Mevlana Celaleddin Rûmî, rûhun uykuda bedenden ayrıldığını söyler ve Mesnevi’sinde bu düşüncesini şöyle belirtir: “Cân; atl ...

Astral Seyahatte İleri Kontrol Teknikleri

Ocak 3, 2016, No comments

Buraya kadar bedenin nasıl terk edilebileceğinden söz ettik. Peki ama beden terk edildikten sonraki gelişmelere nasıl hakim olunacak? Konunun bu ...

  • Astral Bedenin Fizik Bedenle Olan İrtibatı
    Ocak 3, 2016, No comments

    Fizikî ve astral bedenler, oluşumlarındaki maddeler açısından birbirlerinden çok farklı olup, fizikî beden fiziki plana; astral beden de astral aleme aittir. Şuûr kütlesi, fizikî bedende toplandığı zaman, sadece fizikî âle ...

  • Astral Beden ve Aura
    Ocak 3, 2016, No comments

    Varlık, potansiyel enerjisinin ancak ’luk bir kısmıyla bu dünyada yaşarken, şuurunun da tamamım değil sadece ’luk daraltılmış kısmı kullanabilir. Dolayısıyla sahip olduğu pek çok ruhsal yeteneklerini bu dünya ...